On 16/04/2018 by - Comment - 2695 Views - Share by

Chúng ta đã nghe nhiều về các thuật ngữ như Vòng đời sản phẩm, Vòng đời khách hàng, vậy Vòng đời tiếp thị là gì? Và nó có tầm quan trọng ra sao trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp?
Trong một bài viết khác, Alex đã đề cập việc khách hàng ngày càng trở nên thông minh và khó tính hơn, do vậy, chúng ta cần phải kiểm soát được những điểm tiếp xúc giữa thương hiệu và khách hàng để có những hoạt động duy trì và kích hoạt khách hàng, để kiểm soát được những điểm tiếp xúc này, chúng ta cùng tìm hiểu thế nào là Lifecyle Marketing.

Mục lục

1. Lifecycle Marketing là gì?

Lifecyle Marketing theo định nghĩa của Infusion, đó là hành trình của khách hàng từ lúc chưa biết cho đến lúc trở thành khách hàng trung thành của doanh nghiệp đi qua 3 giai đoạn: ATTRCT, SELL và WOW.

2. Các giai đoạn của Lifecycle Marketing

a. Giai đoạn Attract (Thu hút)

Ở giai đoạn này, chúng ta có tiếp 3 giai đoạn để tiến hành:

– Target (Xác định mục tiêu): Hãy xác định thật rõ chân dung khách hàng mục tiêu của bạn. Vì đơn giản: muốn nhắm trúng mục tiêu thì phải xác định được đích của mình như thế nào. Ở giai đoạn này, sẽ xuất hiện các khái niệm như: thị trường ngách, nhân khẩu học, hành trình mua hàng của khách hàng.

– Attract Interest (Thu hút sự quan tâm): Khi đã xác định được tập khách hàng mục tiêu của mình, hãy tiến hành thu hút sự quan tâm của họ, ở giai đoạn này, các khái niệm như: Content, Copywriter, Viral thường sẽ được nhắc tới.

– Collect Lead (Thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng): Có một sự vô lý ở nhiều doanh nghiệp mà tôi được tiếp cận, đó là  thay vì tốn chi phí để có thêm dữ liệu khách hàng, chúng ta lại để lãng phí quá nhiều thông tin khách hàng tiềm năng đã từng mua hàng tại doanh nghiệp. Lời khuyên ở giai đoạn này: “Hãy biến profile của khách hàng thành doanh thu.”

b. Giai đoạn Sell (Bán hàng)

Khi Attract đã hoàn tất giai đoạn Collect Lead, kế tiếp là giai đoạn Bán hàng, và tất nhiên ở đây, bán không có nghĩa là chốt sale. Mô hình Lifecycle Marketing chia ra 3 giai đoạn tiếp theo trong giai đoạn này:

– Educate: Hãy tạo thật nhiều giá trị cho người mua trước khi họ sử dụng sản phẩm/dịch vụ của bạn bằng việc cung cấp kinh nghiệm, kiến thức. Từ đó tư vấn cho họ giải pháp phù hợp với chính họ nhất.

– Offer:

– Close: Quy trình 7 để chốt sale, bạn đã biết chưa?

c. Giai đoạn WOW (Trải nghiệm khách hàng)

Có thể bạn sẽ quan tâm

BÌNH LUẬN